Informacje o przetwarzaniu danych1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest FRAMBUD Jarosław Frąckowiak z siedzibą ul. Szczecińska 2c, 73-108 w Morzyczynie, NIP: 8540000462

2. W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: biuro@frambud.pl

3. Dane będą przetwarzane w celu zgody osoby na przetwanie danych osobowych na podstawie art.6 ust. 1 lit.a
- zawarcia i realizacji umów zawartych z Panią/Panem - art. 6 ust.1 lit.b
- ustalenia, dochodzenia roszczeń lub lub obrony przed roszczeniami związanymi z zawartą z Panią/ Panem umową - art.6 ust.1 lit.f
- wypełaniania przez Administratora obowiązków pzechowywania dokumentów księgowych dotyczących realizacji umów - art.6 ust.1 lit.c
- marketingowym, tj. oferowania produktów i usług świadczonych przez Administratora - art. 6 ust.1 lit.f
- w celu badania satysfakcji klientów- art. 6 ust.1 lit.f

4. Dane mogą być udostępniane w celu prawidłowej realizacji usług oraz podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu i na podstawie zawartych z nami umów np.: firmy informatyczne obsługujące nasze systemy; podwykonawcy świadczący na naszą rzecz uslugi; firmy pośredniczące sprzedaży naszych usług i produktów; firmy świadczące na naszą rzecz usługi rachunkowe; usługi analityczne,audytowe, doradcze, prawne, podatkowe.

5. Administrator informuje,że nie będzie przekazywał Państwa danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych (poza Europejski Obszar Gospodarczy).

6. dane będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartych umów lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikających z przepisów prawa lub wycofania przez Państwa zgody, jeżeli dane przetwarzanie były w oparciu o wyrażenie zgody.

7. Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

8. Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofanie. Skorzystanie prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

9. Ma Pan/i także prawo do przenoszenia danych (w szczególności historii transakcji).

10. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.